Koszyk (0 produkty) 0

Polityka prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Głównym celem jest przedstawienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, napisz do nas na podany adres e-mail: kontakt@beautyday.pl

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem dany osobowych zawartych na stronie jest Beauty Day Marta Kasprzak, z siedzibą w Turek, ul. Księdza Dominika Jędrzejewskiego 7/1, 62-700 Turek, Polska, NIP 6681899877, REGON 387169638.

Jak mogę się skontaktować z administratorem danych osobowych?

 • adres e-mail: kontakt@beautyday.pl
 • telefon kontaktowy: 534-290-963
 • drogą pocztową: ul. Księdza Dominika Jędrzejewskiego 7/1, 62-700 Turek

Jaki jest cel przetwarzania danych?

I. Realizacja złożonego zamówienia

Składanie zamówień i podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Używamy Twoich danych osobowych, podanych w toku składania zamówienia, w celu realizacji tego zamówienia, umożliwienia Ci realizacji płatności elektronicznej za zamówienie oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie realizacji
zamówienia i dostawy.

Rodzaj przetwarzanych danych

 • imię zamawiającego (wymagane),
 • nazwisko zamawiającego (wymagane),
 • nazwa firmy (opcjonalnie),
 • kraj / region (wymagane),
 • dane adresowe – nazwa ulicy, numer budynku lub lokalu, kod pocztowy, miasto (wymagane),
 • numer telefonu (wymagane),
 • adres e-mail (wymagane),
 • uwagi do zamówienia (opcjonalnie),
 • dane dotyczące płatności,

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – na potrzeby obrony / dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywać będziemy do 7 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dotyczącego roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej – do czasu prawomocnego tego postępowania.

II. Konto klienta sklepu internetowego

Jeśli wyrazisz na to zgodę i założysz Konto Klienta, Beauty Day przetwarza Twoje dane osobowe, podane w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta oraz w zakładce zawierającej dane osobowe Klienta na Koncie Klienta, w celu założenia i korzystania przez Ciebie z Konta Klienta sklepu internetowego. Tworzenie Konta Klienta na stronie jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia Konta Klienta na stronie Beauty Day.

Rodzaj przetwarzanych danych

 • imię (wymagane),
 • nazwisko (wymagane),
 • nazwa firmy (opcjonalnie),
 • kraj / region (wymagane),
 • dane adresowe – nazwa ulicy, numer budynku lub lokalu, kod pocztowy, miasto – dane adresowe mogą się różnić od danych do wysyłki (wymagane),
 • numer telefonu (wymagane),
 • adres e-mail (wymagane),
 • historia zakupów,
 • pliki do pobrania,

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – na potrzeby obrony / dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywać będziemy do 7 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dotyczącego roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej – do czasu prawomocnego tego postępowania.

III. Obsługa zwrotu towaru

Jeśli zwrócisz towar Beauty Day przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi procesu zwrotu towaru. Podanie danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie zwrotu towaru.

Rodzaj przetwarzanych danych

 • imię (wymagane),
 • nazwisko (wymagane),
 • dane adresowe – nazwa ulicy, numer budynku lub lokalu, kod pocztowy, miasto – dane adresowe mogą się różnić od danych do wysyłki (wymagane),
 • numer telefonu (wymagane),
 • adres e-mail (wymagane),
 • data i numer zamówienia (wymagane),
 • data otrzymania przesyłki (wymagane),
 • nazwa banku (wymagane),
 • numer rachunku bankowego (wymagane),

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – na potrzeby obrony / dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

IV. Obsługa reklamacji

Jeśli złożysz reklamację, Beauty Day przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi procesu zwrotu towaru. Podanie danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

Rodzaj przetwarzanych danych

 • imię (wymagane),
 • nazwisko (wymagane),
 • dane adresowe – nazwa ulicy, numer budynku lub lokalu, kod pocztowy, miasto – dane adresowe mogą się różnić od danych do wysyłki (wymagane),
 • numer telefonu (wymagane),
 • adres e-mail (wymagane),
 • data i numer zamówienia (wymagane),
 • data otrzymania przesyłki (wymagane),
 • dane umowy – numer paragonu / faktury, data zawarcia umowy (wymagane),
 • dane produktu – numer, nazwa, kolor, marka, rozmiar, model (wymagane),
 • historia zakupów (w tym reklamacji),

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b GDPR]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami art. 556- 576 kodeksu cywilnego/ art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – na potrzeby obrony / dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywać będziemy do 7 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dotyczącego roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej – do czasu prawomocnego tego postępowania.

V. Wystawianie faktur

Jeśli wymagają tego przepisy podatkowe lub zwrócisz się do Beauty Day o wystawienie faktury/imiennego rachunku/noty, Beauty Day przetwarza Twoje dane osobowe na cele wystawienia takiej faktury/imiennego rachunku/noty. Podanie danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia wystawienie faktury/imiennego rachunku/noty.

Rodzaj przetwarzanych danych

 • imię (wymagane),
 • nazwisko (wymagane),
 • w przypadku przedsiębiorców – nazwa firmy, NIP (wymagane w przypadku firmy),
 • dane adresowe – nazwa ulicy, numer budynku lub lokalu, kod pocztowy, miasto (opcjonalne),

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

 • prawnie uzasadniony interes administratora – na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c GDPR w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywać będziemy do 7 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dotyczącego roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej – do czasu prawomocnego tego postępowania.

VI. Obsługa klienta i kontakt

Jeśli zwrócisz się z pytaniem lub prośbą o pomoc, Beauty Day przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi Twojego pytania / zgłoszenia. Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i obsługę Twojego pytania/zgłoszenia.

Rodzaj przetwarzanych danych

 • imię (wymagane),
 • adres e-mail (wymagane),
 • treść wiadomości (wymagane),
 • adres e-mail – w przypadku kontaktu za pomocą poczty elektronicznej (opcjonalnie),

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

 • wykonanie zawartej umowy [art. 6 ust. 1 lit. b GDPR]
 • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f GDPR]

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywać będziemy do 7 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dotyczącego roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej – do czasu prawomocnego tego postępowania.

Twoje prawa i przywileje

Prawo dostępu do danych

Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych w dowolnej chwili. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy skontaktować się poprzez formularz kontaktowy na stronie lub wysłać do nas wiadomość e-mail. Jeśli posiadasz Konto Klienta, możesz sprawdzić swoje dane osobowe na stronie klienta.

Prawo edycji danych / poprawianie danych

Posiadasz prawo do edycji / poprawiania swoich danych osobowych w dowolnej chwili. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy skontaktować się poprzez formularz kontaktowy na stronie lub wysłać do nas wiadomość e-mail. Jeśli posiadasz Konto Klienta, możesz samodzielnie dokonać edycji / poprawiania swoich danych osobowych na stronie klienta.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo do usunięcia danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Jeżeli cofnąłeś swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Aby skorzystać z tego prawa, należy się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Odnośnie danych przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie działa jednak wstecz). Aby skorzystać z tego prawa, należy się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail.

Prawo do przenoszenia danych

Odnośnie danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu zawartej z Tobą umowy, masz prawo do przenoszenia danych, czyli masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie osobom trzecim. Szanujemy Twoją prywatność, udostępniając minimalną i niezbędną ilość danych osobowych w celu realizacji naszych usług. Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, tak aby Twoje dane były zawsze bezpieczne i prowadzimy rejestr tych podmiotów.

 • Operatorzy płatności – jeżeli dokonasz zakupu w naszym sklepie, Twoje dane, niezbędne do dokonania danej płatności, otrzyma wybrany przez Ciebie operator płatności.
 • Kurierzy – jeżeli dokonasz zakupu w naszym sklepie, Twoje dane, niezbędne do dokonania danej płatności, otrzyma wybrana przez Ciebie firma kurierska.
 • Dostawcy usług informatycznych i technicznych – dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas usługi informatyczne i techniczne, potrzebne do prawidłowego działania i rozwoju naszej strony internetowej. Wszystkie prace techniczne wykonywane są na wersji “demo” strony internetowej, gdzie nie ma danych osobowych. Posiadamy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z dawcami usług hostingowych i firmami informatycznymi.
 • Dostawcy innych usług – dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas inne potrzebne dla naszego działania i rozwoju usługi (np. księgowe, prawne, doradcze itp.)